KASABANIN TARİHİ

 KASABANIN TARİHİ: Kasaba Hititler zamanında kurulmuştur. Kasabanın adının buraya gelen Alay komutanından (İsmail Bahri Mahmut)(kabir taşından anlaşılmıştır)geldiği rivayet edilmektedir.Komutanın ölümünden sonra Ak Hasan,Ercik Mehmet .vb. burada kalarak köyü kurarlar.Kasabanın geneli bu kişilerin soyundan gelmektedir.Az da olsa dışarıdan gelip yerleşenler vardır.Kasabanın altında geçmiş zamanlara ait kiler denilen yar altı tünelleri bulunmaktadır.Bu tünellerin Derinkuyu’ya kadar uzandığı sanılmaktadır. Kasabada halkın kutsal saydığı ve kasaba dışında bir türbe bulunmaktadır.Buraya her yıl bahar aylarında gidilerek kurban kesilir ve yağmur duası yapılır.Kasabada iki cami vardır. 1. KASABANIN KİMLİĞİ Alay kasabası ; Hürriyet ,Cumhuriyet ve Milliyet mahallesi olarak üç mahalleden oluşmaktadır.2 tane okulumuz mevcuttur ve okullarımız cumhuriyet mahallesinde bulunmaktadır.Üç mahallede toplam 800 hane bulunmaktadır.mahallelerin sayısal değerleri şöyledir. Cumhuriyet Mahallesi : 400 hane Hürriyet Mahallesi : 250 hane’dir.Miliyet Mahallesi:150 Hanedir. Hane başına düşen tahmini ortalama nüfusumuz 5 kişidir. Kasabanın nüfusu 2016 sayım itibariyle 3360’dir. Nüfusun çoğunluğunu genç ve orta yaş insanlar oluşturmaktadır. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı şöyledir. Kadın : 1623 Erkek : 1829’tir. Alay kasabası Niğde merkeze bağlı olup 42 km