MEGANE ARAÇ SATIŞ İHALESİ / Tarih: 05.07.2019

                                                                                                      

                                                                                                          T.C

NİĞDE ALAY

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI           

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                          

              1-Alay Belediye Başkanlığına  ait olan 1 (BİR) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-47 maddesine göre   açık artırma yoluyla      satılacaktır.

 

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

                 Marka/Tipi 

Muhammen Bedel (TL)

( KDV Hariç) 

Geçici Teminat

Tutarı (TL) 

1 

51 DY778

2006

RENAULT MEGAN 

 

   25.000.00 TL

 750,00 TL

 

   2-İhale, Alay Belediye Başkanlığının Hürriyet Mah. İnönü Caddesi No:2  Alayı/Niğde  adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 16.07.2019  SALI   Günü saat 10:30 da yapılacaktır. 
3-İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Hesap  Müdürlüğünde görülebilir.  

4-İhale konusu araç ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Kurum merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir. 
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup,  Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Nüfus cüzdanı sureti 
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge, 
-2019 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge), 
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise aynca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği. 
7-İhaleye katılanların ihale saatinden önce %3 geçici teminatları yatırıp,ihale üzerinde kalan kişi ve tüzel kişiler %6 Kati teminata çevirmek zorundadır.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9-Gerektiğinde hal mercii Niğde Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

10-Sayın Halkımız ve ilgililere ilanen duyurulur                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                            Alay Belediye başkanı 

                                                                                                                                                       Safa EROL