E-Bülten

Haberler

Tüm Haberler

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
391585 Ziyaretçi

Alay Kasabası

ALAY KASABASI

 

 

İLİ:          NİĞDE

İLÇESİ:   MERKEZ

YERİ:      ALAY KASABASI

  1. KASABANIN KİMLİĞİ

      Alay kasabası ; Hürriyet ve Cumhuriyet mahallesi olarak iki mahalleden oluşmaktadır.2 tane okulumuz mevcuttur ve okullarımız cumhuriyet mahallesinde bulunmaktadır.

      İki mahallede toplam 800 hane bulunmaktadır.mahallelerin sayısal değerleri şöyledir.

 Cumhuriyet Mahallesi :  450 hane

 Hürriyet  Mahallesi      :  350 hane’dir.

 Hane başına düşen tahmini ortalama nüfusumuz 5 kişidir.
 

       Kasabanın nüfusu en sayım itibariyle  3452’dir. Nüfusun çoğunluğunu genç ve orta yaş insanlar oluşturmaktadır. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı şöyledir.

 Kadın :  1623     Erkek : 1829’tir. Alay kasabası Niğde merkeze bağlı olup 42 km. uzaklıktadır.

 

    2.  KASABANIN  COĞRAFYASI

 

        Alay kasabası düzlük bir alanda kurulmuştur. Kasabaya komşu olan yerleşim birimleri şunlardır.

         Kuzeyde ; Kiledere Kasabası  4 km.- Ağçaşar  Köyü 6 km.-  Sınırları ; çayiçi,yassıca ören,kovabelen,andar kuyusu

         Güneyde ; Tırhan Köyü 2 km.- Sınırları; Toprak Tepe,Cinayet Taşı,Alay Tırhan arasındaki köprü Sürek Yolu,Gölcük Alay yolunu takiben Keşişbelen

        Batıda ; Bağlama Kasabası 4 km.-Sınırları; Kara Yavşanlık mevki

        Güneydoğu; Yeşil Gölcük Kasabası 8 km.-Sınırları; Keşişbelen den başlayarak Yalvaç Çamışı Harabesi, Niğde-Nevşehir yolu üzerindeki 43. taşı.

          Kasaba Niğde İli’nin kuzeyine düşmekte olup Nevşehir İl sınırına yakındır. Kasabada içme ve sulamada yeraltı sularından yararlanmaktadırlar. Bu sular kasaba halkının kendi imkanları ile çıkarılmakta olup derinlik mesafeleri bölgelere göre değişmekteler. Sulamada kullanıldığı alan patates,buğday,mısır,arpa ve fasulye  sulamasıdır.

 

  1.  KASABANIN   İKLİMİ    

 

               Alay Kasabası iklimi İç Anadolu Bölgesi iklim özelliğini taşımaktadır. Kasabanın Niğde İlinden yüksekliği 16. km dir. Kasabanın düz bir alanda kurulmuş olması  ve ağaç bakımından fakir olması nedeniyle yaz ayları genelde kurak geçmektedir. Rüzgar genellikle Karayel ve Poyraz’da esmektedir. Yağış şekli kışın kar, yazın yağmur şeklindedir. Mevsimlere göre sıcaklık farkı kış’ın  3-7, yaz’ın 24-29 derecedir.

 

4.BİTKİ ÖRTÜSÜ

       

   Kasabanın bitki örtüsü genellikle otsu bitkilerden oluşmaktadır.Ağaç bakımından fakirleşmiştir.Halkın en önemli geçim kaynağı patatestir.Az miktarda elma yetiştirilmektedir.Kasabada ağaç olarak kavak ve söğüt ağaçları göze çarpmaktadır.

5.NÜFUSUN DURUMU:

 

      Kasabanın nüfusu 2016 yılı itibari ile kasabada ikamet eden kişi saysısı 3452 olup erkek sayısı 1829 kadın sayısı 1623 dir. Kasaba nüfusunun çoğunluğu çiftçilikle uğraşmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü genç ve orta yaş olması nedeniyle çalışmaktadır.

     Kasabada eskiden evlilikler genellikle tek eşlilik  ve akraba evliliğine dayanmış olsa da günümüzde akraba evlilikleri en aza inmiştir.Eskiden akraba evliliğine iten sebeplerin başında mirasın bölünmesi gelmekteydi fakat günümüzde böyle bir sebep kalmamıştır .Boşanma olayları görülmez

     Kasabanın ölüm oranı her yaşta gerçekleşmekte olup genellikle kaza ölümleri ağırlıktadır.Yılda ortalama 15-20 ölüm oranı gerçekleşmektedir. Kasabadan son yıllarda dışarıya göç artmıştır.Bu göçlerin sebebi çiftçilik şartlarının ağırlaşması olup göçen aileler çeşitli yerlerde işçilik ve esnaflık yapmaktadır.Kasabada okur yazar oranı gün geçtikçe artmakta,gelişen ve değişen eğitim şartlarıyla da okuyan kişilerin kariyer sahibi oldukları görülmektedir.

 

6.KASABANIN TARİHİ:

 

     Kasaba Hititler zamanında kurulmuştur. Kasabanın adının buraya gelen Alay komutanından (İsmail Bahri Mahmut)(kabir taşından anlaşılmıştır)geldiği rivayet edilmektedir.Komutanın ölümünden sonra Ak Hasan,Ercik Mehmet .vb. burada kalarak köyü kurarlar.Kasabanın geneli bu kişilerin soyundan gelmektedir.Az da olsa dışarıdan gelip yerleşenler vardır.Kasabanın altında geçmiş zamanlara ait kiler denilen yar altı tünelleri bulunmaktadır.Bu tünellerin Derinkuyu’ya kadar uzandığı sanılmaktadır.

     Kasabada halkın kutsal saydığı ve kasaba dışında bir türbe bulunmaktadır.Buraya her yıl bahar aylarında gidilerek kurban kesilir ve yağmur duası yapılır.Kasabada iki cami vardır.

 

7.KASABANIN EKONOMİK DURUMU:

    Kasabada halkın büyük bir çoğunluğu çiftçilikle uğraşmaktadır.Genelde patates ve buğday üretilmekte olup ,fasulye,soğan,mısır vb. ürünlerde halkın ihtiyacı kadar üretilmektedir.Hayvancılık ise önceki yıllara göre büyük bi talep görmesiyle birlikte günümüz de cok fazla hayvancılıkla uğraşıldığı görülmektedir ve hayvancılık halkın geçim kaynağı haline gelmiştir.Kasabada kadınlar çiftçilikle direk uğraştıkları için el sanatları  gelişmemişti fakat gün geçtikçe eskiye oranla açılan kurslar ile kadınlarımız hem elsanatı öğreniyor hemde sosyal ortam ediniyorlar.Ayrıca öğrendikleri el sanatlarını paraya dökerek ev geçiminde eşlerine yardımcı oluyorlar.

     Kasaba halkı ürününü tüccar aracılığı ile pazarladığı için,ürün kıymetsiz şekilde elden çıkarılmaktadır,yakacak olarak odun ve kömür kullanılmaktadır.Evler genellikle iki katlı olup,ısınma sistemi olarak günümüz de genellikle kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.Yapı malzemesi olarak genelde taş ,tuğla ve briket kullanılmaktadır.Eski binalar ahşap ve kerpiçten yapılmıştır..Evlerde genellikle sergi malzemesi olarak halı, kilim,minder kullanılmaktadır.

 

8.KÜLTÜR DURUMU:

      Kasabada iki ilköğretim okulu bulunmaktadır.Bu okullar kasabanın ihtiyacını tam olarak karşılamamakla birlikte ikinci kademe öğretmenine ihtiyaç vardır.Kasabada yüksek öğretime devam etme oranı günden güne artmaktadır.

     Öğrenciler tarlalarda çalıştıkları için,okulun açıldığı günlerde okula gönderilmemektedir.Devam hususunda kız ve erkek ayrımı yapılmaktadır.TV ve radyo her evde bulunmaktadır.Gazete ve kitap okuma alışkanlığı yoktur.Özellikle erkekler kış mevsimini kahvede geçirirler.kahvede kumar oynarlar .Bu durumun yeni nesle olumsuz etkisi vardır.

 

9.AİLE DURUMU:

     Kasabada çekirdek aile tipi hakim olup geniş ailelerde bulunmaktadır.Anne ve babaya en küçük erkek evlat bakmakla yükümlüdür.Halk genellikle tek eşliliği tercih etmektedir.

 

10.DİN VE İNANIŞ:

    Halkın tamamı Müslüman dır.Kasaba camilerine gidenler genellikle yaşlı insanlardır.

    Kasabanın yakınında bulunan ve halk arasında dede olarak bilinen türbeye gidip adak olarak mumu yakmak şeklinde batıl inanış vardır.