Meclis Üyeleri

Safa EROL

meclis üyesi

Hacı Mehmet VAROL

meclis üyesi

Rafet GEZERKAYA

meclis üyesi

Hüseyin YALÇIN

meclis üyesi

Suat CEYHAN

meclis üyesi

Hulüsi AKDEMİR

meclis üyesi

Selahattin ÖNDER

meclis üyesi

Oğuz SOYLU

meclis üyesi

Adnan CANITEZ

meclis üyesi